YMCA มีความแตกต่างตรงไหนกับ YWCA

YMCA Where is the differenceYWCA
YWCA มูลนิธิป้องกันไม่ให้เกิดการเหยียดผิว

YMCA กับ YWCA ถ้าหลายๆคนมองผ่านๆ ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นคำๆ เดียวกัน แต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆ คุณก็จะพบว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความข้องเกี่ยวกัน แต่ถึงกระนั้นมันก็มีความแตกต่างเป็นของตัวเอง ในเรื่องระหว่างวิธีทำงานของ YMCA กับ YWCA

YMCA ย่อมาจากคำว่า Youth Men’s Christian Association ส่วน YWCA ย่อมาจากคำว่า Young Women’s Christian Association โดยคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมีความข้องเกี่ยวกัน ยกเว้นในเรื่องของ ‘เพศ’ นั่นเอง

ซึ่ง YMCA เป็นองค์กรการกุศลอันมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก มีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 45 ล้านคน จากสหภาพสมาชิก ถึง 125 แห่ง เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะมีผู้เข้าร่วมขบวนการเปลี่ยนโลกถึง 125 แห่ง

YMCA คือ เป็นองค์กรเอกชน ซึ่งได้รับก่อตั้งโดยชาวคริสเตียนผู้มีนามว่า George Williams ท่านเกิดความคิดริเริ่มว่าต้องการหากิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆหรือทำงานอดิเรกอื่นๆที่ไม่จรรโลงสังคม ซึ่งจุดหมายคือบริการสังคมนั่นเอง วาย YMCA มีผู้นำแนวความคิดนี้ไปปฏิบัติตามถึง 122 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศ YMCA ก็จะมีวิธีดำเนินงานแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีเป้าหมายยิบย่อยอันแตกต่างกัน สำหรับในโซนอเมริกาเหนือ YMCA ให้บริการสังคม ด้วยวิธีจัดสรร สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ชาวบ้านที่ยากลำบาก, ด้านกีฬา, เลี้ยงเด็ก ตลอดจนจัดตั้งแคมป์เพื่อเปิดรับเยาวชนที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับในประเทศไทยของเราเองก็มีองค์การ YMCA ตั้งอยู่ถึง 2 แห่ง แบ่งเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กับ กรุงเทพ

YWCAป็นองค์กรสตรีการกุศล YWCA ที่มีความมุ่งมั่น ในการขจัดการเหยียดผิว, เพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและส่งเสริมสันติภาพความยุติธรรมอิสรภาพรวมทั้งทวงคืนศักดิ์ศรีสำหรับทุกคน องค์กร YWCA มีส่วนช่วยสร้างความสามารถสร้างความเหนียวแน่นรวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาสตรีในทุกๆแห่ง จัดเป็นเสียงอันทรงพลังของสิทธิผู้หญิงYWCA คือ ชุมชนที่รวมเข้าด้วยกันด้วยความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก ผลักดันความยุติธรรมและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชีวิตสตรีและครอบครัวของเธอ

YWCA ถือกำเนิด ณ เมือง Lincoln ประเทศอังกฤษ จุดมุ่งหมายคือต้องการเป็นผู้นำและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างพลังอำนาจของมนุษย์ ก่อตั้งเมื่อปี 1886 ปัจจุบันนี้องค์กรมีสมาชิกมากกว่า 1,000 คน โดยเริ่มต้นจากคู่รักเพียง 12 คู่เท่านั้น ที่ต้องการปกป้องผู้หญิงพร้อมมอบความช่วยเหลือ พวกเขาประสบความสำเร็จ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับในประเทศไทยเองก็มี YWCA ตั้งอยู่ถึง 3 แห่งได้แก่ กรุงเทพ, ชลบุรี, พัทยา มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ พัฒนาเยาวชน, จัดหาทุนทางศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส, สังคมสงเคราะห์, ศาสนา, ดูแลเรื่องบัญชีการเงิน เป็นต้น