เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม YMCA Eupope

ศูนย์ฝึกอบรมใน YMCA ยุโรป ได้จับมือร่วมกับ YMCA สาธารณรัฐเช็ก พร้อมหน่วยงานในท้องถิ่นจัดศูนย์ฝึกเพื่อทำการอบรมซึ่งต้องขึ้นในเมืองหลวง Litomsyl ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

Litomysl ถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากแล้วยังถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้วย แล้วมีประชากรมากกว่า 10,000 คน แล้วในเมืองยังมีการเชื่อมต่อเข้ากรุงปราก แล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เท่านั้น ทั้งเส้นการเดินทางของรถ และรถไฟ

แล้วในฐานะที่เป็นเมือง Litomysl มรดกโลก ก็ได้เอาประสาทในการปรับปรุงในขณะที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ YMCA แล้วยังเป็นศูนย์ร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น หากการก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้ทำอะไรๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม และการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกแห่งนี้จะเป็นบริการสำหรับ YMCA ทั่วยุโรป แล้วร่วมไปถึงองค์กรอื่นที่สนใจอยากจะจ้างเรา เพื่อไปทำการฝึกอบรมได้ แล้วการฝึกอบรมจะเป็นการเสนอผลงานโดย European Alliance of YMCAS แล้วสามารถใช้ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเป็นของตัวเองได้ด้วย แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางเพื่อมาอบรม ก็สามารถพักโรงแรมในเมืองได้เลยแล้วยังสามารถพูดคุยกับทีมของคุณได้เลย

ที่อยู่:
ศูนย์ฝึกอบรม YMCA Europe, Zamecky pivovar
570 20 Litomysl, สาธารณรัฐเช็ก