องค์กร Greenpeace ผู้ช่วยเหลือธรรมชาติ

Greenpeace World Play
Green peace องค์กรปรับเปลี่ยนดูแลธรรมชาติ

Green peace ยืนหยัดอยู่อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากโลกของเราที่กำลังเสื่อมโทรมลงไปทุกที สมควรมีผู้ปกป้อง ซึ่งโลกของเราจำเป็นต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

องค์กร Green peace เป็นองค์อิสระระดับนานาชาติ ที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการปกป้องพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่…

  • ผลักดันให้พัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อนุรักษ์ทะเลให้มีความสวยงามต่อไป
  • ปกป้องผืนป่าที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล, รักษาสัตว์, พืช รวมทั้งมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในป่า
  • รณรงค์ยุติการใช้อาวุธรวมทั้งสร้างสันติภาพให้เกิดบนโลก ด้วยการจัดการกับต้นตอ รวมทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกใช้อาวุธนิวเคลียร์
  • มุ่งไปสู่อนาคตอันไร้สารพิษ ใช้ทางเลือกที่ปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผลักดันการเกษตรแบบยั่งยืน ปฏิเสธพืช GMO เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมอันรับผิดชอบต่อสังคม

Green peace มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 55 ประเทศ ทั่วทั้งยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, แอฟริกา รวมทั้งแปซิฟิค ด้วยเหตุนี้เพื่อรักษาความเป็นอิสระขององค์กรเอาไว้ Green peace จึงไม่รับเงินบริจาคจากจากทั้งรัฐบาลหรือเอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ หากแต่พึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งเงินบริจาคจากมูลนิธิ

Green peace รณรงค์ต่อต้านเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 1971 ตอนนั้นอาสาสมัครออกเดินทางไปยังหมู่เกาะ อัมชิตกา ซึ่งรัฐบาลสหรัฐกำลังทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน เพื่อทำการต่อต้าน นับตั้งแต่นั้นมา Green peace ดำรงอยู่เพื่อเปิดโปงอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อต่อต้านท้าทายรัฐบาลรวมทั้งบริษัทที่ล้มเหลวในการดำเนินงานตามหน้าที่

สำหรับในปฏิบัติภารกิจ Green peace ปราศจากพันธมิตรหรือศัตรูถาวร โดยส่งเสริมการพูดคุยอย่างเปิดเผยพร้อมเสนอข้อมูลทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม ใช้งานวิจัยที่ผ่านการรับรองวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับการเจรจาแบบสันติ เพื่อดำเนินการภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนสร้างข้อขัดแย้งแบบสันติวิธี ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสาธารณชน เป็นการเพิ่มความเข้มข้นบวกกับคุณภาพของการถกเถียงผ่านสาธารณชน

Green peace มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการดิ้นรนเพื่อปกป้องอนาคตของโลก มิได้ทำเพื่อตัวองค์กรเองหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ Green peace คือกระบอกเสียงขนาดใหญ่ของผู้สนับสนุนจากทั่วโลก ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนอีกหลายล้านคนลงมือทำความดีรักษาโลก

อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วยวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งมุ่งปฏิวัติพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจอันสะอาดจากธรรมชาติ องค์กรได้ลงมือพัฒนา, ศึกษา ตลอดจนสนับสนุนแนวทางอันเป็นรูปธรรมเพื่ออนาคตสีเขียวสดใสสำหรับมนุษย์ทุกคน