เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม YMCA Eupope

June 28, 2017 admin 0

ศูนย์ฝึกอบรมใน YMCA ยุโรป ได้จับมือร่วมกับ YMCA สาธารณรัฐเช็ก พร้อมหน่วยงานในท้องถิ่นจัดศูนย์ฝึกเพื่อทำการอบรมซึ่งต้องขึ้นในเมืองหลวง Litomsyl ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก Litomysl ถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากแล้วยังถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้วย แล้วมีประชากรมากกว่า 10,000 คน แล้วในเมืองยังมีการเชื่อมต่อเข้ากรุงปราก แล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เท่านั้น ทั้งเส้นการเดินทางของรถ และรถไฟ แล้วในฐานะที่เป็นเมือง Litomysl มรดกโลก ก็ได้เอาประสาทในการปรับปรุงในขณะที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ […]