Mirror Foundation Yellow

องค์กรกระจกเงา ผู้สร้างคนให้ดีตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนดินโลกออนไลน์

June 15, 2019 admin 1

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรเอกชนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ในหลากหลายแง่มุม เช่น สิทธิมนุษยชน, เทคโนโลยี, งานพัฒนาอาสาสมัครรวมทั้งแบ่งปันทรัพยากร เป็นต้น เป็นวิธีเพิ่มพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิต โดยมีสถานที่ดำเนินงานทั้งบนโลก internet, เมืองและชนบท โดยเปรียบเสมือน “กระจกเงา” อันคอยสะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงแท้ของสังคมตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยแนวคิด ได้แก่ สร้างคน, สร้างนวัตกรรม, สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม […]

Greenpeace World Play

องค์กร Greenpeace ผู้ช่วยเหลือธรรมชาติ

March 10, 2019 admin 0

Green peace ยืนหยัดอยู่อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากโลกของเราที่กำลังเสื่อมโทรมลงไปทุกที สมควรมีผู้ปกป้อง ซึ่งโลกของเราจำเป็นต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์กร Green peace เป็นองค์อิสระระดับนานาชาติ ที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการปกป้องพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่… ผลักดันให้พัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อนุรักษ์ทะเลให้มีความสวยงามต่อไป ปกป้องผืนป่าที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล, รักษาสัตว์, พืช รวมทั้งมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในป่า รณรงค์ยุติการใช้อาวุธรวมทั้งสร้างสันติภาพให้เกิดบนโลก […]

Ruamkatanyu in thailand

มูลนิธิร่วมกตัญญู มิตรแท้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

July 15, 2018 admin 1

มูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นหนึ่งมูลนิธิของประเทศไทย ซึ่งหลายๆ คนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามและรู้จักกันเป็นอย่างดี ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ทำงานด้านสาธารณะ, เก็บศพตามสถานที่ต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัย, เป็นศูนย์วิทยุสื่อสาร รวมถึงดำเนินงานด้านการศึกษา โดยอักษรที่อยู่บนตราสัญลักษณ์มาจากภาษาจีนคำว่า “義” แปลว่า ความกตัญญู มูลนิธิถือกำเนิดเกิดขึ้นจากฝีมือของ นาย สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง เขาเป็นชายที่ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ภายในชุมชนแออัดนาม ตรอกโรงหมู […]

NASA LOGO

องค์กร NASA ผู้สร้างประวัติสาศตร์ ให้คนได้เดินไปเยี่ยมย้ำบนดวงจันทร์

February 19, 0209 admin 0

National Aeronautics and Space Administration ซึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ NASA ถือกำเนิดขึ้นวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 ภายใต้การบินและอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบในโครงการอวกาศตลอดจนดำเนินงานวิจัยภายใต้ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น หรือ Aerospace ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของประเทศสหรัฐ คอยดูติดตามการดำเนินงานแลรวมทั้งควบคุมระบบงานวิจัย ทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายทหารเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006, NASA ได้ประกาศภารกิจหลักนั่นก็คือสร้างอนาคตสำคัญของมนุษย์ชาติแห่งขั้นตอนสำรวจอวกาศ, สร้างความค้นพบอันแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ […]