Environmental conservation YMCA

พร้อมจะเรียนรู้ไปกับ YMCA ที่จำให้คุณรู้จักอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

December 10, 2019 admin 0

สมาคม YMCA ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสมาคมที่ทำกิจกรรมชุมชนเพื่อค่านิยมทางสังคม ซึ่งร่วมมือกับ กฟผ. ได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีรัก ในการประหยัดไฟฟ้าพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ด้วยความสดใส เพื่อให้เข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยได้จัดห้องนิทรรศการไว้เพื่อเรียนรู้ถึง 7 ห้อง ได้แก่… เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ นำเสนอปรัชญาแห่งทางสายกลาง เน้นเรื่องความพอประมาณ, มีเหตุผล, รอบคอบ มีความรอบรู้อันเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้านได้เป็นอย่างดี […]

YMCA Education Centre

YMCA Education Centre ศูนย์ที่มองทักษะแนวศึกษาให้ชาวคริสเตียน

September 25, 2019 admin 0

YMCA เป็นคำย่อมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Young Men’s Christian Association ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนทำเพื่อสังคม ของชาวคริสเตียน มีจุดประสงค์ คือ บริการสังคม ต้องการเห็นบุคคลในชุมชนนั้นเกิดความพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเหล่าเด็กๆ ที่กำลังอยู่วัยเรียน และเป็นวัยที่ควรเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ เยอะๆ องค์กร YMCA กระจายตัวออกไปใน 122 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศ YMCA ก็จะมีการดำเนินงานอันแตกต่างกัน […]

Mirror Foundation Yellow

องค์กรกระจกเงา ผู้สร้างคนให้ดีตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนดินโลกออนไลน์

June 15, 2019 admin 1

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรเอกชนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ในหลากหลายแง่มุม เช่น สิทธิมนุษยชน, เทคโนโลยี, งานพัฒนาอาสาสมัครรวมทั้งแบ่งปันทรัพยากร เป็นต้น เป็นวิธีเพิ่มพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิต โดยมีสถานที่ดำเนินงานทั้งบนโลก internet, เมืองและชนบท โดยเปรียบเสมือน “กระจกเงา” อันคอยสะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงแท้ของสังคมตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยแนวคิด ได้แก่ สร้างคน, สร้างนวัตกรรม, สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม […]

YMCA Rokkosa HOTEL

ไปดูบรรยาการบนภูเขาร็อคโคะ ใน YMCA Rokkosan บนตัวเมือง Kobe

June 13, 2019 admin 1

ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ภูเขา Rokko เปรียบได้ดั่งปอดของเมือง Kobe ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งสำคัญที่ได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติมาแต่ครั้งโบราณกาล ทำให้มีการสอดแทรกของวัฒนธรรมอันหลากหลาย นอกจากนี้บนภูเขา Rokko แห่งนี้ ก็ยังเป็นสถานที่ชาวตะวันตกเล็งเห็นความสวยงาม เข้ามาพัฒนาให้เป็น Resort ตั้งแต่ 100 ปีก่อนและยืนหยัดมาจนกระทั่งทุวันนี้ สถานที่แห่งนี้นักเดินทางจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด สำหรับที่พักก็มี Rokkosan YMCA สุดเก๋สไตล์แคมป์ปิ้ง ซึ่งตั้งอยู่กลางภูเขา Rokko […]

Greenpeace World Play

องค์กร Greenpeace ผู้ช่วยเหลือธรรมชาติ

March 10, 2019 admin 0

Green peace ยืนหยัดอยู่อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากโลกของเราที่กำลังเสื่อมโทรมลงไปทุกที สมควรมีผู้ปกป้อง ซึ่งโลกของเราจำเป็นต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์กร Green peace เป็นองค์อิสระระดับนานาชาติ ที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการปกป้องพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่… ผลักดันให้พัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อนุรักษ์ทะเลให้มีความสวยงามต่อไป ปกป้องผืนป่าที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล, รักษาสัตว์, พืช รวมทั้งมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในป่า รณรงค์ยุติการใช้อาวุธรวมทั้งสร้างสันติภาพให้เกิดบนโลก […]

YMCA The Car White

ประวัติ YMCA เชียงใหม่ สถานที่มูลนิธิ แห่งแรกในประเทศไทย

March 10, 2019 admin 0

Y.M.C.A. คือชื่อขององค์การเอกชน ที่ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมในหลากหลายแง่มุม เช่น สอนภาษา, จัดแข่งกีฬา, มอบการศึกษา รวมทั้งบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นใหม่อันเป็นกำลังหลักของชาติ Y.M.C.A. ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1844 จากแนวความคิดของ York Williams ท่านมีความคิดว่าน่าจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ ท่านจึงได้ชวนเพื่อนๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน รวมทั้งสร้างทำกิจกรรมเพื่อชุมชน แทนที่จะทำแต่เรื่องไร้สาระตามค่านิยม ต่อมาแนวความคิดของ York Williams ก็ได้กระจายไปทั่วโลก […]

Smile Thailand One

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้

February 15, 2019 admin 0

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ดำเนินความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากความร่วมมือร่วมใจของทีมแพทย์อาสาสมัครจากนานาชาติ เดินทางมาทำการผ่าตัดรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎรวมทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดยโสธร จากการช่วยเหลือในครั้งนั้น ทำให้เด็ก 172 ราย ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมูลนิธิอย่างถูกต้อง จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ มีขั้นตอนแต่งตั้งคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับผู้สนับสนุนหลักที่สำคัญ ได้แก่ สโมสรโรตารี่สากล และบริษัท […]

UNICEF LOGO HELP BABY

องค์กร UNICEF ผู้ให้ความสำคัญสำหรับเด็กคอยดูแลปกป้อง

February 5, 2019 admin 0

UNICEF เป็นหนึ่งในองค์กรอันมีชื่อเสียงในระดับสากล ทางด้านผู้นำเพี่อส่งเสริมพร้อมปกป้องสิทธิเด็กตาดำๆ ที่ต้องเผชิญกับความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสาขาอยู่ใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย UNICEF องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1946 จุดประสงค์ในก่อตั้ง คือ ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่เด็กจำนวนหลายล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มต้นอันแรงงกล้าที่ต้องการทำเพื่อเหล่าเยาวชนได้นำเนินการมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ UNICEF ก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างเด็กๆ เหล่านี้ ตลอดมา […]

YMCA Where is the differenceYWCA

YMCA มีความแตกต่างตรงไหนกับ YWCA

December 10, 2018 admin 0

YMCA กับ YWCA ถ้าหลายๆคนมองผ่านๆ ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นคำๆ เดียวกัน แต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆ คุณก็จะพบว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความข้องเกี่ยวกัน แต่ถึงกระนั้นมันก็มีความแตกต่างเป็นของตัวเอง ในเรื่องระหว่างวิธีทำงานของ YMCA กับ YWCA YMCA ย่อมาจากคำว่า Youth Men’s Christian Association ส่วน YWCA ย่อมาจากคำว่า Young Women’s […]

YMCA Chiang Mai

YMCA เชียงใหม่ ประวัติที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้

August 16, 2018 admin 1

YMCA ย่อมาจากคำว่า “Young Men’s Christian Association” ก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1844 เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมที่เสื่อมถอยลงอย่างมาก ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการปฏิวัติอุตสาหกรรม การขยายกิจการอย่างรวดเร็วของทางรถไฟและอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เหล่าเด็กชายในชนบทจำนวนมากที่ต้องการหางานทำ ต่างพากันเดินทางเข้าหลวงในลอนดอน พวกเขาเหล่านี้ทำงาน 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ ต่อมาไม่นานในปี […]