YMCA Education Centre

YMCA Education Centre ศูนย์ที่มองทักษะแนวศึกษาให้ชาวคริสเตียน

September 25, 2019 admin 0

YMCA เป็นคำย่อมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Young Men’s Christian Association ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนทำเพื่อสังคม ของชาวคริสเตียน มีจุดประสงค์ คือ บริการสังคม ต้องการเห็นบุคคลในชุมชนนั้นเกิดความพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเหล่าเด็กๆ ที่กำลังอยู่วัยเรียน และเป็นวัยที่ควรเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ เยอะๆ องค์กร YMCA กระจายตัวออกไปใน 122 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศ YMCA ก็จะมีการดำเนินงานอันแตกต่างกัน […]