Smile Thailand One

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้

February 15, 2019 admin 0

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ดำเนินความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากความร่วมมือร่วมใจของทีมแพทย์อาสาสมัครจากนานาชาติ เดินทางมาทำการผ่าตัดรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎรวมทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดยโสธร จากการช่วยเหลือในครั้งนั้น ทำให้เด็ก 172 ราย ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมูลนิธิอย่างถูกต้อง จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ มีขั้นตอนแต่งตั้งคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับผู้สนับสนุนหลักที่สำคัญ ได้แก่ สโมสรโรตารี่สากล และบริษัท […]

UNICEF LOGO HELP BABY

องค์กร UNICEF ผู้ให้ความสำคัญสำหรับเด็กคอยดูแลปกป้อง

February 5, 2019 admin 0

UNICEF เป็นหนึ่งในองค์กรอันมีชื่อเสียงในระดับสากล ทางด้านผู้นำเพี่อส่งเสริมพร้อมปกป้องสิทธิเด็กตาดำๆ ที่ต้องเผชิญกับความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสาขาอยู่ใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย UNICEF องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1946 จุดประสงค์ในก่อตั้ง คือ ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่เด็กจำนวนหลายล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มต้นอันแรงงกล้าที่ต้องการทำเพื่อเหล่าเยาวชนได้นำเนินการมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ UNICEF ก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างเด็กๆ เหล่านี้ ตลอดมา […]