องค์กรกระจกเงา ผู้สร้างคนให้ดีตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนดินโลกออนไลน์

Mirror Foundation Yellow
มูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือสร้างเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขึั้น

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรเอกชนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ในหลากหลายแง่มุม เช่น สิทธิมนุษยชน, เทคโนโลยี, งานพัฒนาอาสาสมัครรวมทั้งแบ่งปันทรัพยากร เป็นต้น เป็นวิธีเพิ่มพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิต โดยมีสถานที่ดำเนินงานทั้งบนโลก internet, เมืองและชนบท โดยเปรียบเสมือน “กระจกเงา” อันคอยสะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงแท้ของสังคมตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยแนวคิด ได้แก่ สร้างคน, สร้างนวัตกรรม, สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร ได้แก่…

สร้างคน – มุ่งหน้าสร้างนักกิจกรรมด้วยวิธีรับอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากปัญหาสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยความลึกล้ำ ตลอดจนมีปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็กๆ เพียงแค่ไม่กี่คนจะสามารถแบกรับไว้ได้ ซึ่งปัญหาทางสังคมเหล่านี้ไม่มีวันหมดไปได้ ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมไม่รับรู้ตลอดจนหาทางแก้ไข

สร้างนวัตกรรม – นวัตกรรมอีกหนึ่งปัจจัยจะนำไปสู่เส้นทางใหม่ของสังคม ทำให้ทางมูลนิธิมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาทางสังคม ด้วยกระบวนพิเศษอันมีส่วนร่วมอันสอดคล้อง กับปรากฏการณ์ทางสังคม ณ ขณะปัจจุบัน

เพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง – เมื่อได้สร้างนักกิจกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว ต่อไปก็ลงมือเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายอันแท้จริงของการทำงาน ซึ่งนักกิจกรรมที่ได้รับการปรับทัศนคติก็จะมีความรู้สึกมุ่งมั่นต่อวิธีแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน กลายมาเป็นชิ้นส่วนเล็ก ชิ้นน้อย ซึ่งรวมพลังกันกลายมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่คอยขับเคลื่อนสังคม ด้วยนวัตกรรมที่เป็นการหมุนวงล้อของสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะฉะนั้นองค์การกระจกเงาจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์รวมทั้งลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ

โดยแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องกันราวกับเป็นลูกโซ่ ทางองค์กรจึงมองปัญหาแบบองค์รวม เพื่อจะสามารถแก้ไขอย่างควบคู่กัน จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการเข้าถึงรวมทั้งเผยแพร่แนวคิดในขั้นตอนทำงาน ควบคู่ไปกับขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อรักษาสังคม ณ ปัจจุบันมูลนิธิกระจกเงา มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง คือ มูลนิธิกระจกเงาเชียงรายและกรุงเทพ ทั้ง 2 แห่งนี้มีก้าวย่างที่เติบโตด้วยความเชื่อมั่น ที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามเขาตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องที่น่าตื่นตันเป็นที่สุด

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากสำนักงานทางการซึ่งดำเนินงานอยู่ ณ ปัจจุบันแล้วมูลนิธิกระจกเงาก็ยังมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆ คือภารกิจฟื้นฟูกับพัฒนาอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาพความทรงจำดีๆ ทั้งหมดยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำ ได้แก่

  • ศูนย์อาสาสมัครสึนามิ
  • ศูนย์อาสาสมัครลับแล
  • ศูนย์ระนอง

1 Comment

  1. ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามูลนิธินี้เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสังคมจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหาย เว็บบาคาร่าออนไลน์ หรือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องทุกได้ตลอดเวลา แบบนี้เขาเรียกว่าปิดทองหลังพระครับ ทำดีไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็น

Comments are closed.