มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้

Smile Thailand One
มูลนิธิรอยยิ้ม รักษาผู้มีอาการปากแหว่ง ให้กลับมามีรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ดำเนินความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากความร่วมมือร่วมใจของทีมแพทย์อาสาสมัครจากนานาชาติ เดินทางมาทำการผ่าตัดรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎรวมทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดยโสธร จากการช่วยเหลือในครั้งนั้น ทำให้เด็ก 172 ราย ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมูลนิธิอย่างถูกต้อง จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ มีขั้นตอนแต่งตั้งคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับผู้สนับสนุนหลักที่สำคัญ ได้แก่ สโมสรโรตารี่สากล และบริษัท Amway ร่วมด้วยผู้สนับสนุนอื่นๆ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มุ่งหน้าสนับสนุนความสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความสามารถสูง ทำให้ทางมูลนิธิมีศักยภาพมากพอในการผ่าตัดรักษา ได้มากถึง 10 โครงการ/ปี สำหรับในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้มอบการผ่าตัดเพื่อรักษาแก่เด็กในประเทศไทย, ลาว, พม่า โดยปราศจากค่าใช้จ่ายมาแล้วมากกว่า 10,000 ครั้ง

นอกจากนี้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ยังขยายให้บริการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อรักษาอย่างทั่วถึง เช่น ตาก, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, ขอนแก่น, สระบุรี, เชียงใหม่, น่าน, นครพนม, ชลบุรี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, นครศรีธรรมราช, สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการผ่าตัดรักษาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาวและพม่า เป็นต้น

ภารกิจหลักของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดภายใน 1 อาทิตย์

ระดมทุนปัจจัยบุคลากรแพทย์ รวมทั้งอาสาสมัครจากสาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง, วิสัญญีแพทย์ ตลอดจนพยาบาลอาสาสมัครจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อตระเวนออกหน่วยพร้อมผ่าตัดเพื่อแก้ไขสภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งจัดเป็นความผิดปกติบนใบหน้าของเด็กซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิด รวมทั้งความพิการอื่นๆ เช่น แผลเป็นจากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, นิ้วติด, นิ้วเกิน, ปากแหว่ง เป็นต้น ให้แก่คนไข้ที่อยู่พื้นที่อันห่างไกลความเจริญ หรือขาดศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

โครงการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม วางแผนรูปแบบใหม่เพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากให้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยขั้นตอนเปิดโครงการอย่างต่อเนื่องไม่จำกัดระยะเวลา ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยแห่งแรก ภายใต้ความดูแลที่มีอยู่ทั่วโลก โดยมูลนิธิฯ จะเข้าไปเสนอเปิดโครงการกับโรงพยาบาล ซึ่งมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ หากแต่ขาดเงินทุนเพื่อผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการผ่าตัดตามจำนวนผู้ป่วยซึ่งได้กำหนดกับทางโรงพยาบาล ผู้ป่วยจึงจะสามารถเข้ารับขั้นตอนรักษาตามวัน – เวลา ที่สะดวก โดยมีศัลยแพทย์ประจำจากทางโรงพยาบาลรักษาผ่าตัด ตลอดจนดูแลหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดรับจนกว่าจำนวนผู้ป่วยจะครบตามกำหนดซึ่งตั้งไว้