ประวัติขององค์กร YMCA (Young Men’s Christian Association)

history Ymca

คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงคำว่า YMCA มักจะนึกถึงเสียเพลงของ Village People เพลงดังยุค 70 เป็นหลักแต่จริงๆ แล้วคำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากกว่าแค่เพลงที่ชื่อเหมือนกันเท่านั้น เป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นมารูปแบบขององค์กรเอกชน มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา การศึกษา ด้านภาษา การจัดกิจกรรมต่างๆ การให้บริการกับสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นหนักไปที่กลุ่มเยาวชนถือว่าเป็นองค์กรผู้นำวัตถุประสงค์เหล่านี้มาใช้อย่างเต็มตัว เป็นองค์กรที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวสำหรับ YMCA (Young Men’s Christian Association)

ประวัติอันน่าสนใจ YMCA (Young Men’s Christian Association)

องค์กร YMCA (Young Men’s Christian Association) ก่อตั้งขึ้นโดย George Williams ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมๆ กับชายผู้นับถือศาสนาคริสต์อีกกว่า 10 คน เมื่อปี พ.ศ. 2387 พร้อมแนวคิดที่ว่า ยกระดับจิตวิญญาณของคนหนุ่มซึ่งอยู่ในวงการธุรกิจ ด้วยการสร้างชั้นเรียนแบบไบเบิล สร้างครอบครัวและการพบกันทางสังคม มีการสร้างสังคมอันดีขึ้นร่วมกัน หรอมีการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณอื่นๆ จากปณิธานที่เกิดขึ้นได้สร้างกระแสตอบรับชั้นดีจนองค์กรอย่าง YMCA (Young Men’s Christian Association) กระจายออกไปทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดตั้งองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาตามแนวคิดของ อ. บุญต๋วน บุญอิฐ ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสมาชิกองค์กร YMCA (Young Men’s Christian Association) ชาวไทยคนแรกในสหรัฐฯ หลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย อ.บุญต๋วน ได้เริ่มต้นสร้างองค์กร YMCA (Young Men’s Christian Association) ประเทศไทยขึ้นมา แต่กว่าที่องค์กรจะเสร็จสมบูรณ์ก็ได้เสียชีวิตลงก่อน เพื่อนๆ พร้อมกับบรรดาลูกศิษย์จึงได้มีการรวบรวมเงินประมาณหนึ่งพร้อมกับการสมทบทุนจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ทำการซื้อที่ดินบริเวณวรจักรเพื่อสร้างเป็นอาคาร บุญอิตอนุสรณ์ ซึ่งถือเป็นอนุสรณ์และสถานที่สำหรับการพบปะกันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเป็น บุญอิตศิลปาคารสมาคม มีการเริ่มต้นรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมมีการอบรมตามแบบแผนของ YMCA (Young Men’s Christian Association) สากล

กระทั่งเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 บุญอิตศิลปาคารสมาคม ได้รับการช่วยเหลือจาก YMCA (Young Men’s Christian Association) สหรัฐฯ และแคนาดา รวมไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชบิดาฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ได้ทรงรับสั่งให้พระอาจวิทยาคม หรือ Dr, George B. McFarlen เลขานุการกิตติมศักดิ์กระทรวงศึกษาธิการให้เข้าประจำตำแหน่งกรรมการของ บุญอิตศิลปาคารสมาคมเพราะต้องการทำให้ YMCA (Young Men’s Christian Association) ถูกกฎหมาย จากนั้นก็ได้มีการปรับร่างเพื่อให้สมาคมสอดคล้องกับกฎหมายไทยและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น เยาวมานพคริส-เตียนอมาตยสมาคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2475 นั่นเอง