สัมผัสความเป็นธรรมขาติ ใน Nordic Camp 2017

โครงการ YMCA Nordic Camp 2017 ที่มีชื่อว่า “สัมผัสธรรมชาติ” โครงการครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นไปในวันที่ 13 ไปจนถึง 18 กรกฎาคม 2017 ภายในประเทศ ไอช์แลนด์ แล้วมีเยาวชนมากมายจากหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมในงาน เช่น เดนมาร์ก, สวีเดน, ไอซ์แลนด์ และฟินแลนด์

ในการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับค่ายเยาวชนที่มีเด็กมากมายมาในงาน จึงได้จัดการอบรมในฐานะผู้นำ โดยจะต้องมีอายุ 20-30 ปี หลักสูตรนี้ได้ถูกให้คิดขึ้นในโครงการ Nordbuk การประชุมระดับนี้คนที่จะได้เป็นผู้นำจะต้องกลับบ้านไปการบ้านศึกษาข้อมูลมาด้วย โดยมีหลักการหัวข้อดังต่อไปนี้ ในแต่ประเทศ

ไอช์แลนด์ :ความยุติธรรม และสิ่งแวดล้อม

  • การจะทำสิ่งแวดล้อมจะต้องทำออกมายังให้มีผลต่อขีวิตประจำวันของเราอย่างไร
  • แล้วจะให้การทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนในเชิงบวก

สวีเดน : การสื่อสารพร้อมยุทธศาสตร์ YMCA

  • แผนในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับในข้อสนับสนุน
  • ทำยังไงให้มีแบบฝึกหัดการสื่อสาร

ฟินแลนด์: ชีวิตที่มีสุขภาพดีและความปลอดภัย

  • ทำยังไงถึงจะสร้างสิ่งปลอดภัยได้
  • จะทำยังไงเพื่อให้คุณสามารถดูแลในฐานะผู้นำได้
  • เชื่อเหลือพูดคุยอย่างไงเยาวชน

เดนมาร์ก: สันติภาพความเป็นอยู่ และการรวมศาสนาคริสต์

  • การแก้ไขปัญหาในเรื่องขัดแย้งทำกันอย่างไรในชีวิตประจำวัน
  • สามารถอภิปรายในเรื่องหัวข้อต่างๆ มาได้แบบละเอียด

ในช่วงที่อยู่ในค่ายเด็กๆ และเยาวชนในแต่ละประเทศจะได้พบเจอพูดปะคุยกันทั้งหมด แล้วยังอยู่ด้วยกันเพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ภายในงาน แล้วต่อไปเชื่อว่ากิจกรรมดีแบบนี้จะต้องมีอีก เพื่อที่จะได้ฝึกทักษะสำคัญออกมาได้เป็นอย่างดี