Ymca Chingrai Thailand

YMCA เชียงราย จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ก้าวไปไกล

August 2, 2018 admin 0

YMCA สาขาเชียงรายได้เปิดกิจกรรมเข้าค่ายสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 – 12 ปี เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด และร่างกาย ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสามัคคี โดยเคยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2009 ในรายการ YMCA Talent Day & Kids Camp โดยเด็ก ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายในช่วงกลางวัน ที่ YMCA […]