เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม YMCA Eupope

June 28, 2017 admin 0

ศูนย์ฝึกอบรมใน YMCA ยุโรป ได้จับมือร่วมกับ YMCA สาธารณรัฐเช็ก พร้อมหน่วยงานในท้องถิ่นจัดศูนย์ฝึกเพื่อทำการอบรมซึ่งต้องขึ้นในเมืองหลวง Litomsyl ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก Litomysl ถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากแล้วยังถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้วย แล้วมีประชากรมากกว่า 10,000 คน แล้วในเมืองยังมีการเชื่อมต่อเข้ากรุงปราก แล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เท่านั้น ทั้งเส้นการเดินทางของรถ และรถไฟ แล้วในฐานะที่เป็นเมือง Litomysl มรดกโลก ก็ได้เอาประสาทในการปรับปรุงในขณะที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ […]

การประชุมแห่งชาติ YMCA Canada จะวกย้อนกลับไปที่ EDMONTON

June 28, 2017 admin 0

YMCA Europe Office Manager Eva Tschornova กำลังทำการขอเข้าร่วม YMCA ของประเทศ แคนาดา หากทำงานสำเร็จก็จะเป็นการที่ต้องย้อนไปเมือง EDMONTON ในส่วนวันแรกที่ได้เริ่มประชุมอภิปรายสิ่งต่างๆ ในเรื่องแนวโน้มของ Citadel Theatre โดยจะมีคนอื่นได้ข่าวร่วมด้วยพร้อมนายกเทศมนตรีเมือง EDMONTON แล้วการอภิปรายในการประชุมจะมุ่งไปในเรื่องของการ ปรองดองกัน พร้อมกับคนพื้นเมือง ที่มักจะโดนภาพร่วมที่มองเห็นถึงการสะท้อนการแบ่งแยก แล้วอยากจะให้ปรองดรองคุยกัน และรวมไปถึงในประเทศทวีปยุโรป ด้วยเช่นเดียวกัน […]