องค์กร NASA ผู้สร้างประวัติสาศตร์ ให้คนได้เดินไปเยี่ยมย้ำบนดวงจันทร์

NASA LOGO
องค์กร Nasa ผู้สร้างเครื่องบินไปอวกาศ

National Aeronautics and Space Administration ซึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ NASA ถือกำเนิดขึ้นวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 ภายใต้การบินและอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบในโครงการอวกาศตลอดจนดำเนินงานวิจัยภายใต้ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น หรือ Aerospace ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของประเทศสหรัฐ คอยดูติดตามการดำเนินงานแลรวมทั้งควบคุมระบบงานวิจัย ทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายทหารเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006, NASA ได้ประกาศภารกิจหลักนั่นก็คือสร้างอนาคตสำคัญของมนุษย์ชาติแห่งขั้นตอนสำรวจอวกาศ, สร้างความค้นพบอันแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยทางการบินและอวกาศโดยเฉพาะ

ต่อมา NASA เร่งพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอันสืบเนื่องมาจากการแข่งขัน ภายหลังจากสหภาพโซเวียต หรือ รัสเซีย ในขณะนั้น ได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก หรือ ดาวเทียม Sputnik 1 ขึ้นสู่อวกาศ วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 ทำให้ประเทศอเมริกา หันมาให้ความสนใจพัฒนาโครงการอวกาศของตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่วนทางด้านสภา Congress ก็ความรู้สึกหวั่นไหวต่อภัยด้านความมั่นคงรวมทั้งสภาวะความเป็นผู้นำ ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศตนเอง ทำให้ประธานาธิบดีของสหรัฐในขณะนั้นท่าน Dwight David Eisenhower ร่วมด้วยคณะปรึกษาได้ประชุมหารือกัน ด้วยความเคร่งเครียดเป็นเวลานานหลายเดือนจนกระทั่งได้ข้อสรุปอย่าชัดเจนตรงกันว่า ประเทศสหรัฐฯ จำเป็นต้องก่อตั้งหน่วยงานราชการขึ้นมาใหม่ เพื่อทำหน้าที่ทางด้านกิจกรรมอวกาศโดยเฉพาะ ซึ่งต้องไม่เกี่ยวข้องกับทหารแม้แต้น้อย

วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 ประธานาธิบดี Dwight David Eisenhower ลงนามในกฎหมายการบินและอวกาศแห่งชาติฉบับตั้งต้น ค.ศ. 1958 เพื่อก่อตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA เริ่มดำเนินภารกิจเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ณ ขณะนั้น NASA เริ่มต้นด้วยห้องทำงานขนาดใหญ่เพียง 4 แห่ง มีพนักงานประมาณ 8,000 คน ซึ่งถ่ายโอนมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบินแห่งชาติ หรือ NACA อันเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 46 ปี

โครงการเริ่มต้นในระยะแรกของ NASA เริ่มจากการวิจัยซึ่งมีจุดมุ่งหมายส่งมนุษย์ขึ้นไปกับยานอวกาศ พร้อมสำรวจสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก ขั้นตอนดำเนินในครั้งนี้เกิดขึ้นไปพร้อมกับความกดดันด้วยการแข่งขันกับสหภาพโซเวียต ในช่วงสงครามเย็น NASA เริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบ ตลอดจนศึกษาชีวิตมนุษย์ในห้วงอวกาศด้วยโครงการ Mercury ในปี ค.ศ.1958 ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 นักบินอวกาศซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในตำนานนาม Alan B. Shepard Jr. คือเป็นชาวอเมริกันผิวขาวคนแรกที่ได้เดินทางออกไปในอวกาศ เขาออกเดินทางไปกับยานอวกาศ Freedom7 ในภารกิจนาน 15 นาที แบบไม่เต็มวงโคจร หลังจากนั้น John Glenn กลายเป็นชาวอเมริกันผิวขาวคนแรกที่ออกไปวนยานรอบโลกอย่างเต็มวงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 ในตอนนั้นเขาขึ้นบิน 5 ชั่วโมงกับยาน Friendship 7